1 કલાકથી વધારે સેક્સ વગર નથી રહી શકતી આ બોલીવુડ અભિનેત્રી, કોણે કર્યો આ મોટો ખુલાસો

At present actress, Bhoomi pednekar is in a lot of debate with Ananya Pandey about having a fist. She is currently working on a remake of Bollywood's famous film 'Husband and Wife'. Apart from that, his 'Sand Ki Eye' is also set for release on Diwali this year. So it is constantly made up of discussions for some reason to anyone. But one of the videos that made it the subject of discussion for several months. This is an interview by actress Neha Dhupia after the film 'Shubh Mangal Savdhan'.
1 કલાકથી વધારે સેક્સ વગર નથી રહી શકતી આ બોલીવુડ અભિનેત્રી, કોણે કર્યો આ મોટો ખુલાસો

In fact, Ayushman Khurana and Bhumi Pednekar, who have worked together in 'Dum Laga Ke Haisha' and 'Shubh Mangal Sawadhan', know more about each other. At that time the TV show BFF was openly exposing each other in Vogue and everyone was annoyed.

However, during a conversation on the show, Neha asked questions about sex, first Neha asked Ayushman how many days she could live without sex. Ayushman told her that as long as she is outdoor she can live without sex. But in the interview given to Neha, he was in a very funny mood. When Neha questioned the land, she told him that one hour, Ayushman did not stop there. He then started giving tips to boys who wanted to date the land.

That said, those guys need a lot of patience on the bed. On it the ground said yes I like slow romance. However, these things were happening in a joke. At the same time, Ayushman and Bhoomi were also very enjoying.Copyright By PanaraWorld 2016 to 2020